HOUSING COMPLEX


INFORMATION

location:

Den Haag, the Netherlands

client:

Department of Public Works
of the Ministry of Transport,
Communications and Works

year:

2016

status:

competition entry

program:

Housing

competition team:

Marina Kounavi
Irgen Salianji
Antony LaurijsenDESCRIPTION

LIVING TOGETHER

We leven in tijden van verandering en vernieuwing. Klimaatverandering, innovatieve technologieën, domotica, smart technologieën parallel aan eendrastische economische crisis zijn van steeds grotere invloed op onze woonomgeving. Wij zijn onderdeel van een wereldwijde economisch netwerk overbelast van informatie in een constante in ontwikkeling. Men woont en werkt in een steeds dynamischer omgeving. Het principe van wonen past zich vertraagd aan de wisselende wereld economie en steeds ontwikkelende lifestyle. Het ontwikkelen van nieuwe manieren van wonen, samenleven en welzijn is vandaag essentiëler dan nooit.
Het is tijd om nieuwe leefomgevingen te ontwikkelen met vooruitzicht op de toekomst. Proeftuin Erasmusveld is een ideale test ruimte voor dit experiment. Den Haag kent al een rijke geschiedenis in sociale zelfbeherende woning verenigingen zoals het pandercomplex en de waterspin. Wij zien de Erasmusveld als een ideale locatie voor een revolutionaire reïnterpretatie van onze samenleving.
De stedenbouwkundige positionering van Erasmusveld in Den Haag Zuid-West en Wateringse Veld, op een bijzondere plek waar de volkstuinen van Den Haag gehuisvest zijn past heel goed bij dit initiatief. Dit bijzondere plek moet strategisch ingericht worden met als doel de groene kleurrijke karakter en ontspannen ambiance te handhaven.
Het is wenselijk om de stedelijke woonblokken te verspreiden in vier eilanden met daartussen clusters van lagere bebouwing. De woonblokken zien wij als robuuste stedelijke gebaren in een ontspannen landschappelijke omgeving die zich als landmarks manifesteren op groot afstand. Deze functioneren als collectieve woonmachines waar zelfbeheer, collectiviteit en gezond leven centraal staat. Deze worden gematerialiseerd van lichtgekleurde steenachtige materialen die in het landschap blenden. Daarentegen vormen de lagere woningclusters een ensemble van ingetogen transparante paviljoens tussen het groen.
Het is wenselijk om de huidige karakteristieke landschap door te zetten in de nieuwe woonwijk. Tuin en sportactiviteiten kenmerken, een toonaangevend woongebied net als de voormalige volkstuinen. Het landschap kan in verschillende zones geordend worden, met verschillende themas per zone. Recreatie functies, connecties met water, verschillende soorten beplantingkrijgen allemaaleen plek. Elke hof van de bouwblokken krijgt een eigen sfeer waarin elke keer een bijzonder intensieve groene wereld ontstaat van een mix van moestuinen, locale beplanting soorten en recreatie parken.